12015Feb
Proveden postupak Javne nabave za izvođenje radova u sklopu projekta „Izgradnja pristupnih cesta parcelama u Poduzetničkoj zoni III u Virovitici- faze II i IV“

Provedba projekta „Izgradnja pristupnih cesta parcelama u Poduzetničkoj zoni III u Virovitici- faze II i IV“ u punom je jeku, te uskoro očekujemo otvaranje radova na izgradnji komunalne infrastrukture. Da podsjetimo, projekt „Izgradnja pristupnih cesta parcelama u Poduzetničkoj zoni III u Virovitici- faze II i IV“ odobren je u sklopu IPA BRI komponente, a ukupna vrijednost Projekta iznosi 3.337.135,38 kuna od čega sufinanciranje od strane Europske komisije iznosi 85% ili 2.836.565,10 kuna.
U sklopu projekta planirani su završni građevinski radovi na izgradnji osnovne komunalne infrastrukture i pristupnih cesta parcelama čime bi izgradnja Poduzetničke zone III Virovitica bila u potpunosti završena.

Predmet investicije u II fazi:

Dionica zapad-istok ukupne dužine 615,70 m, spaja se sa Ulicom Ivana Zajca sa zapadne strane te završava raskrižjem sa dionicom sjever jug 2 na istočnoj strani, a sastoji se od kolnika za dvosmjerni promet širine 7,0 m, pješačke staze širine 1,5 m i biciklističke staze širine 1,0 m smještene sa sjeverne strane, odvojene od kolnika zelenom površinom širine 1,6 m.
Dionica sjever-jug 1 ukupne dužine 313,99 m, spaja se sa postojećom cestom unutar zone na južnom kraju te sa novo projektiranom dionicom zapad-istok na svom sjevernom kraju, a sastoji se od kolnika za dvosmjerni promet širine 7,0 m, pješačke staze širine 1,5 m i biciklističke staze širine 1,0 m smještene sa zapadne strane, odvojene od kolnika zelenom površinom širine 1,6 m.

Predmet investicije u IV fazi:

-Dionica sjever-jug 2 ukupne dužine 366,73 m, spaja se sa postojećom cestom unutar zone na južnom kraju te sa novo projektiranom dionicom zapad-istok na svom sjevernom kraju, a sastoji se od kolnika za dvosmjerni promet širine 7,0 m, pješačke staze širine 1,5 m i biciklističke staze širine 1,0 m smještene sa zapadne strane, odvojene od kolnika zelenom površinom širine 1,6 m.
Svaka faza građenja prema definiranim dionicama obuhvaća izvedbu svih prometnih površina te pripadajućih komunalnih instalacija zajedno sa svim objektima (reviziona okna, propusti) i uređenjem zelenih površina.

Provedenim postupkom Javne nabave odabran je najpovoljniji ponuditelj, Osijek Koteks, s kojim je Ugovor o izvođenju radova potpisan 28. siječnja 2015. godine.

zonaIII-banneri