Opis Projekta

Projekt „Izgradnja pristupnih cesta parcelama u Poduzetničko zoni III- faze II i IV nastavak je projekta izgradnje poduzetničke zone III.

Aktivnosti planirane u Projektu su: izgradnja pristupnih cesta parcelama u Zoni III- faze II i IV te realizaciju prateće komunalne infrastrukture: vodovod, struja, plinovod, telefon, Internet, odvodnja i sanitarna kanalizacija. Njegovom realizacijom stvorit će se stimulirajući uvjeti za investitore koji planiraju započeti svoje poslovanje u Slavoniji zahvaljujući odličnom geoprometnom položaju i prometnim vezama. Konačni rezultat ovog Projekta, otvaranje novih poduzeća u gradu Virovitici, stvorit će uvjete za ukupni razvoj Virovitičko-podravske županije te poboljšanje kvalitete življenja lokalnog i regionalnog stanovništva.

Značaj Projekta

Projekt Izgradnje pristupnih cesta parcelama u poduzetničkoj Zoni III- faze II i IV u potpunosti je u skladu s ciljevima i prioritetima navedenim definiranim od strane EU. Glavni dio Projekta odnosi se na razvijanje poslovne infrastrukture u postojećoj Poduzetničkoj zoni u jednoj od 10 slabije razvijenih regija Hrvatske. Ulaganje će razviti zemljište, koje se prije koristilo za poljoprivredu, a koje je određeno kao Poduzetnička zona. Projektom se također nastoji maksimalizirati koristi kroz razvoj kapaciteta Grada Virovitice za upravljanje Poduzetničkim zonama grada.

U kombinaciji s Programom olakšica i poticaja za poticanje gospodarskog i ukupnog razvoja grada Virovitice, ovaj Projekt omogućit će potencijalnim investitorima kupovinu građevinskog zemljišta za svoje tvrtke po iznimno niskim cijenama, povlaštene cijene lokalnih davanja i komunalne naknade te time smanjenje troškova njihova poslovanja. Na temelju Programa olakšica i poticaja poduzetnicima se omogućuje plaćanje i do 90% nižih troškova komunalne naknade, doprinosa i ostalih lokalnih davanja ovisno o kategoriji prioritetnosti njihove djelatnosti. Realizacija ovog Projekta donijet će brojne koristi postojećim poduzetnicima, bankama i čitavoj lokalnoj zajednici. Lokalni i regionalni poduzetnici imat će mogućnost kupovine građevinskog zemljišta za 1 kn/m² ili 0,13 €/m² za proizvodne djelatnosti što će im omogućiti stjecanje vlastitih poslovnih prostora i postrojenja, čime će izbjeći plaćanje skupih najmova i pozitivno utjecati na smanjenje troškova njihova poslovanja.

Značenje projekta za potrebe lokalne/regionalne zajednice

Zbog svog geografskog položaja, Virovitica ima značajne prirodne, ali također i tehničke i ljudske resurse. Zbog postojećih resursa, očito je da grad Virovitica ima značajan potencijal razvoja i rasta. Grad Virovitica, lokalna i regionalna samouprava i sve relevantne institucije pomažu pružiti svu potrebnu pomoć poduzetnicima u ostvarivanju njihovih profesionalnih i osobnih ciljeva, te na taj način potiču poduzetništvo. Napredak i razvoj moguće je očekivati samo putem novih ulaganja i razvoja novih poslovnih projekata​​. Nove investicije i ulaganja u gradu Virovitici će inicirati i potaknuti ekonomske aktivnosti što će u konačnici rezultirati gospodarskim rastom i razvojem. Više tvrtki značilo bi više radnih mjesta, smanjenje stope nezaposlenosti, veću kupovnu moć stanovnika, a sve to rezultira podizanjem životnog standarda i ukupnom kvalitetom življenja lokalnog stanovništva na području Grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije.

Lokalna i regionalna politika poticaja i strategije su osmišljene kako bi se lokalnim poduzetnicima osigurala sposobnost da prevladaju negativne trendove na tržištu i stagnaciju ukupne ekonomske aktivnosti. Te politike i strategije su:

Nacionalni strateški plan 2012-2014., Nacionalni program za poticanje poduzetništva i Poduzetnički impuls, Strateški okvir za razvoj 2006.-2013., Nacionalni strateški referentni okvir 2012-2013., Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja, Strategija razvoja Virovitičko-podravske županije 2011.-2013., Plan ukupnog razvoja grada Virovitice 2011-2013, Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice.

Glavni cilj ovog projekta je poticanje ukupnog razvoja Grada Virovitice, a time i gospodarskog rasta i razvoja na način da se poduzetnicima i investitorima u Zoni osigura potrebna komunalna infrastruktura. Specifični i ukupni ciljevi projekta se uklapaju u lokalnu, regionalnu i nacionalnu razvojnu strategiju, kao i inicijativu Europske komisije, posebice inicijativu Europa 2020, budući da je cilj istih također smanjiti nezaposlenost, povećati kvalitetu života, smanjiti siromaštvo i stimulirati gospodarski i ukupni rast i razvoj.

Ciljane skupine, korisnici i njihove potrebe

Projekt Izgradnje pristupnih cesta parcelama u Poduzetničkoj zoni III – faze II i IV doprinijet će smanjenju stope iseljavanja stanovništva, pridonijeti izjednačavanju regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj i podizanju životnog standarda kroz otvaranje novih radnih mjesta.

Ciljane skupine

Malo i srednje poduzetništvo – budući da su određeni mali i srednji poduzetnici iskazali interes za razvoj svojih poslovnih aktivnosti, a koje su u skladu s poslovnom infrastrukturom u Poduzetničkoj zoni III, veliki broj tih poduzeća iskoristit će pogodnosti koje će im osigurati Grad putem poslovnog tima za podršku. Te pogodnosti se odnose na jednostavniji pristup sirovinama i svim ostalim potrebnim sredstvima za provođenje poslovnih aktivnosti u poduzetničkoj zoni III.

Nezaposlene osobe – će imati koristi, ne samo izravno kroz otvaranje radnih mjesta kod poduzeća koja izraze interes u poduzetničkoj zoni III, nego i od poduzeća u ostalim Poduzetničkim zonama grada, jer je pomoć od strane grada osigurana putem poslovnog tima za podršku.

Grad Virovitica – Grad će imati izravne koristi, budući da će se zemljišta (parcele), koja ne budu iznajmljena, prodati poduzetnicima. Lokalna vlast Grada Virovitice će, također, imati neizravne koristi od privlačenja investitora, bilo domaćih ili stranih, koji će ulagati u zemljišta u zonama.

Krajnji korisnici

Potencijalna mala i srednja poduzeća će imati koristi od ovog projekta. U okviru projekta izradit će se priručnici i web stranica, koji će biti od značajne koristi poduzećima diljem Virovitičko-podravske županije, ali i cijele Hrvatske.

Građani grada Virovitice i građani Virovitičko-podravske županije – također će imati koristi od ovog projekta zbog otvaranja novih radnih mjesta, podizanja životnog standarda, novih poduzetničkih mogućnosti te bolje povezanosti s lokalnom samoupravom.

Novozaposleni ljudi i njihove obitelji čiji će se životni standard podići.

Svi gore navedeni sudjelovat će, izravno ili neizravno u realizaciji ovog projekta. Građani grada Virovitice naći će posao u novim poduzećima koja će biti otvorena u Zoni, lokalni i regionalni poduzetnici preselit će svoje poslovanje iz Grada u Zone te time smanjiti troškove poslovanja, ostvariti bolju prometna povezanost i ostale pogodnosti. Grad Virovitica će pritom osigurati stručnu pomoć i vodstvo, a putem olakšica i pogodnosti privući poduzetnike i investitore što će rezultirati njihovim ulaganjem u Poduzetničku zoni III.