zona-slajder

Prema Forbesovom istraživanju grad Virovitica zauzima 10. mjesto prema poslovnoj aktivnosti od svih gradova u Hrvatskoj. Taj izniman rezultat, uzimajući u obzir da u Hrvatskoj ima 126 gradova, rezultat je ulaganja u poticanje i razvoj gospodarskih aktivnosti u gradu. Svojom proaktivnom politikom razvoja, programom poticanja i olakšica za gospodarstvenike grad Virovitica postaje atraktivno mjesto za ulaganje. Novi investitori znače nova radna mjesta, a time gospodarska aktivnost raste te se osim gospodarskog razvoja ostvaruje i ukupan razvoj grada i okolice.

Poduzetnička zona III jedna je od osam planiranih poduzetničkih zona grada Virovitice od kojih su četiri izgrađene u potpunosti i jedna djelomično. Izgrađena infrastruktura, voda, struja, plin, kanalizacija i telefon, povlaštene cijene zemljišta i poticajne olakšice prilikom plaćanja komunalnih doprinosa izvrstan su način privlačenja novih investitora u Poduzetničku zonu III.

Poduzetnička zona III ima izgrađenu infrastrukturu, voda, plin, struja, kanalizacija i telefon, no potrebna su dodatna ulaganja u izgradnju unutarnjih cesta radi pristupa na sve raspoložive parcele u Zoni. Izgradnja cesta unutar Poduzetničke zone III ima četiri faze od kojih su I. i III. izvršene, te je potrebna realizacija II. i IV. faze projekta. Svaka faza građenja prema definiranim dionicama obuhvaća izvedbu svih prometnih površina te pripadajućih komunalnih instalacija zajedno sa svim objektima (reviziona okna, propusti) i uređenjem zelenih površina.

Kontinuirano ulaganje i unapređenje infrastrukturne mreže u poduzetničkim zonama, dodatan je razlog zbog kojeg investitori dolaze u Poduzetničke zone grada Virovitice. Iznimno kvalitetna izvedba projekta izgradnje i opremanja Zone III, kao i u ostalim Zonama grada Virovitice, smještaju naš grad visoko na ljestvici poželjnih destinacija ulaganja investitora. Uz dodatne poticajne mjere i postojeću infrastrukturu, ulazak poduzetnika u Zone je nisko-rizičan i svakako iznimno povoljan, kako zbog postojeće infrastrukture, riješenih imovinsko-pravnih odnosa, poticaja i olakšica koje investitori ostvaruju, mogućih partnerstava sa poduzećima u Zoni III ili u nekoj od drugih Poduzetničkih zona grada, tako i zbog pomoći koju Upravni odjeli grada Virovitice pružaju poduzetnicima, a naručito Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj grada.

Na privlačenje novih investitora svakako pozitivno utječu i pozitivna iskustva postojećih investitora u Zonama, koji suradnju s Gradom ocjenjuju iznimno profesionalnom i partnerskom. Vrlo je važno napomenuti da je ukupno zemljište u Poduzetničkim zonama grada Virovitice u potpunosti u vlasništvu Grada 1/1, tako da prilikom kupovine zemljišta investitori imaju čistu situaciju.

U Poduzetničkoj zoni III trenutno posluje 5 poduzeća koja ukupno zapošljavaju 206 djelatnika. Stanica za tehnički pregled vozila Croatia Osiguranje zapošljava 15 djelatnika, Spectra-media d.o.o. zapošljava 72 djelatnika, Beki d.o.o. zapošljava 103 djelatnika, Elektroinstalacije Štefanić zapošljavaju 5 djelatnika te tvrtka Herbea koja zapošljava 11 djelatnika.

Opremljenost Poduzetničke zone III

Osnovna svrha ulaganja u poduzetničke zone grada Virovitice je poticanje gospodarskog rasta i razvoja kroz ulaganja investitora u pokretanje novih poslovnih pothvata. Da bi se osigurali adekvatni uvjeti za izgradnju poduzeća i započinjanje poslovanja, osnovni je preduvjet izgradnja kvalitetne komunalne infrastrukture koja poduzetnicima omogućuju efikasno i efektivno obavljanje poslovnih aktivnosti. Poduzetnička Zona III, kao i ostale Zone grada Virovitice smještene uz glavne prometnice te su dobro povezane s važnim prometnim pravcima, a do njih je provedena komunalna infrastruktura. U Poduzetničkoj zoni III uređena su građevinska zemljišta, izgrađena je potrebna infrastruktura, izuzev unutarnjih cesta do svih parcela u Zoni, te su sređeni imovinsko-pravni odnosi. Komunalna infrastruktura u Zoni III obuhvaća vodovod, sanitarnu i oborinsku kanalizaciju, te otvoreni/ zacijevljeni kanal. Električna infrastruktura obuhvaća trafostanice, javnu rasvjetu i električne priključke.

Izgrađena je distribucijska telekomunikacijska kanalizacija (DTK), te telefon i Internet priključci. Prometna infrastruktura zone obuhvaća ceste unutar zone koje su izgrađene u smjeru, glavne prometnice i pristupne ceste dijelu parcela u Zoni III. Zona III ima izravan izlaz na Vukovarsku ulicu kojom je povezana s gradskom obilaznicom prema Kutini i Barchu, te na Vinkovačku cestu kojom je povezana s Podravskom magistralom prema Zagrebu i Osijeku. Smještaj Zone III na južnom rubnom dijelu grada Virovitice omogućuje normalno odvijanje prometa bez stvaranja prometnih gužvi.

Lokacija Poduzetničke zone III

Poduzetnička zona III smještena je na južnom rubnom dijelu grada Virovitice gdje je moguć brz i lak pristup važnim prometnim pravcima koji Viroviticu povezuju s ostatkom Hrvatske, Podravska magistrala u smjeru Zagreb-Osijek, a gradska obilaznica s Mađarskom i autocestom A3 prema Zagrebu te središnjoj i primorskoj Hrvatskoj ili prema istoku pa putem A5 prema Osijeku. Zona III je smještena uz Vukovarsku ulicu koja se proteže uz sjeverni rubni dio Zone, a sa istoka i zapada omeđena je Ulicom Ivana Zajca i Ulicom Zlatnog polja.

lokacija
Ukupna površina Poduzetničke zone III iznosi 26,1 ha, od kojih je investitorima prodano 50,4%, odnosno 13,2 ha. Povoljan položaj Zone III i njena opremljenost, uz poticajne mjere i olakšice izvrsna su prilika za ulaganje i realizaciju poslovnih pothvata. Urbanističkim planom uređenja „JUG I“ u Poduzetničkoj zoni III ima 48 građevinskih čestica. Namjena svih građevinskih čestica je proizvodno – poslovna.

Ukupna površina građevinskih čestica iznosi 260.000 m2. Osim građevinskih čestica u zoni ima 5.801 m² koji se odnose na zaštitno zelenilo, 64.011 m² na prometne i infrastrukturne površine. Ukupna veličina zone je 329.812 m². Prosječna površina građevinske parcele je 6.746,8 m², minimalna veličina građevinske parcele 3.020 m², a maksimalna veličina građevinske parcele je 19.331 m², te je dozvoljena izgrađenost parcele 40%.

pregled-zone
Slika prikazuje građevinske čestice u Poduzetničkoj zoni III te pristupne ceste u Zoni. Jasno je vidljivo da svaka građevinska čestica ima izravan izlaz na ceste unutar zone odakle je jednostavan i lak pristup na glavne prometnice a time i na strateške prometne pravce.